ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA

ZDALNA SZKOŁA - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach


Umowa o powierzenie grantu nr 281/2020 z dnia 17.04.2020 r.

W ramach projektu zakupiono 30 sztuk nowych laptopów ASUS model FX505DY – BQ009 z systemem  Windows 10 Pro 64 bit PL

Dodatkowo zakupiono:

Myszki Media – Tech optyczne z kablem  - 30 sztuk

Słuchawki Natec z mikrofonem i kablem – 27 sztuk

Słuchawki Media-Tech z mikrofonem i kablem – 3 sztuki

Torby na laptopa LOGIC -30 sztuk

Wartość dofinansowania : 97 860,00 zł

W ramach działania 1.1 dofinansowanie udzielono projektom, które w największym stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. Cel ten realizowano poprzez działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Wsparcie w postaci grantu w 100% dofinansowania udzielono na projekty polegające na doposażeniu Jednostek Oświatowych w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym.

Celem projektu był zakup niezbędnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych i realizacji podstawy programowej w ramach kształcenia on line.

Sprzęt przekazano do 13 placówek edukacyjnych w formie zestawów, na które składają się laptop, mysz, torba, słuchawki, oprogramowanie :

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Brzesku  - 2 zestawy

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzesku - 3 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokrzyskach - 2 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach - 2 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej - 3 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Brzesku - 4 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu - 4 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu - 1 zestaw

Szkoła Muzyczna I stopnia - 1 zestaw

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jadownikach - 2 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu - 2 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu - 2 zestawy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie - 2 zestawy
 

Rezultaty: poprawa jakości nauczania zdalnego oraz eliminowanie barier w dostępie do edukacji